logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
banner

Giới thiệu MBTI

MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator, phương pháp khám phá tính cách dựa trên bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lý về 16 nhóm tính cách do nhà khoa học Isabel Myers và Kathryn Briggs tạo ra, dựa trên truyền cuốn sách Psychological Types (tựa sách tiếng Việt "Anh là ai, tôi là ai") của bác sĩ người Thụy Sĩ Carl Jung.

Với câu trả lời của mỗi cá nhân, MBTI sẽ suy ra các đặc điểm và tính cách riêng biệt thành 16 loại tính cách khác nhau, dựa trên 4 nhóm cơ bản:

Xu hướng tự nhiên: Hướng ngoại (Extrovert) - Hướng nội (Introvert)
Tìm hiểu và tiếp nhận thông tin: Chi Tiết (Sensing) - Tổng Quan (Intuitive)
Quyết định và chọn lựa: Lý trí (Thinking) - Tình cảm (Feeling)
Cách thức và hành động: Kế Hoạch (Judging) - Gợi mở (Prospecting)

MBTI được sử dụng phổ biến trong tuyển dụng cũng như kinh doanh như một phương pháp phân loại tính cách khá chính xác, giúp con người hiểu rõ bản thân và những người xung quanh hoặc tìm được công việc phù hợp. Cùng CEO LAB khám phá thiên hướng tính cách của bạn qua bài trắc nghiệm này nhé.

banner

Khám phá

16 nhóm tính cách

intjintpentjentpinfjinfpenfjenfpistjisfjestjesfjistpisfpestpesfp
logo
logologologologo