logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
estp-result

Người Khởi Xướng

estp

Người Khởi Xướng (ESTP) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Chi Tiết (S), Lý trí (T) và Gợi Mở (P). Họ tràn đầy năng lượng với các hoạt động, giỏi xử lý bất cứ điều gì xảy ra theo cách của họ. Họ thích khám phá những cơ hội mới trong cuộc sống, cho dù là giao lưu với người khác hay theo đuổi những mục tiêu cá nhân. Nhóm tính cách ESTP chiếm khoảng 9% dân số thế giới và phổ biến ở nam giới hơn.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo