logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
istp-result

Người Kỹ Thuật

istp

Người Kỹ Thuật (ISTP) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Chi Tiết (S), Lý trí (T) và Gợi Mở (P). Họ có xu hướng tư duy cá nhân, theo đuổi mục tiêu mà không cần nhiều kết nối bên ngoài. Họ sống bằng sự tò mò khám phá cùng các kỹ năng cá nhân, biến đổi linh hoạt khi cần thiết. Nhóm ISTP chiếm khoản 5% dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo