logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
enfj-result

Người Dẫn Dắt

enfj

Người Dẫn Dắt (ENFJ) là một người có các đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Tổng Quan (N), Tình Cảm (F) và Kế Hoạch (J). Người Dẫn Dắt cảm thấy mình có sứ mệnh phục vụ một mục đích lớn hơn trong cuộc sống. Chu đáo và duy tâm, nhóm tính cách này cố gắng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho thế giới và những người xung quanh họ. Nhóm tính cách này chỉ chiếm 3% dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo