logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
enfp-result

Người Truyền Lửa

enfp

Người Truyền Lửa (ENFP) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Tổng Quan (N), Tình Cảm (F) và Gợi Mở (P). Những người này có xu hướng nắm lấy những ý tưởng và hành động lớn, phản ánh kỳ vọng và thiện chí của họ đối với người khác. Năng lượng sôi nổi của họ có thể lan toả theo nhiều hướng khác nhau. Mặc dù nhóm tính cách ENFP chiếm khoảng 8% dân số thế giới, nhưng họ lại rất đặc biệt so với những nhóm tính cách còn lại.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo