logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
estj-result

Người Điều Hành

estj

Người Điều Hành (ESTJ) là những người có đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Chi Tiết (S), Lý Trí (T) và Kế Hoạch (J). Họ sở hữu lòng dũng cảm, có niềm tin mạnh mẽ vào những phán đoán hợp lý của bản thân. Họ được coi là nhân tố ổn định trong đội nhóm và có khả năng vạch ra phương hướng rõ ràng trong nghịch cảnh.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo