logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
isfp-result

Người Phiêu Lưu

isfp

Người Phiêu Lưu (ISFP) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Chi Tiết (S), Tình Cảm (F) và Gợi Mở (P). Họ có xu hướng cởi mở, tiếp cận cuộc sống, trải nghiệm mới và là những người có nền tảng ấm áp. Khả năng lưu giữ khoảnh khắc giúp họ khám phá những tiềm năng thú vị. Có khoảng 8% dân số thuộc kiểu tính cách này.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo