logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
intp-result

Người Tư Duy

intp

Người Tư Duy là người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Tổng Quan (N), Lý Trí (T) và Gợi Mở (P). Những người suy nghĩ linh hoạt này thích áp dụng cách tiếp cận độc đáo đối với nhiều khía cạnh của cuộc sống. Họ thường chọn cho mình một lối đi riêng, sẵn sàng đón nhận những thử nghiệm mới kết hợp với sự sáng tạo cá nhân. INTP chiếm khoảng 3-5% dân số toàn thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo