logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
isfj-result

Người Che Chở

isfj

Người Che Chở (ISFJ) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Chi Tiết (S), Tình Cảm (F) và Kế Hoạch (J). Những người này khá ấm áp và khiêm tốn theo cách của riêng họ. Họ làm việc hiệu quả, có trách nhiệm và rất chú ý đến các chi tiết thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhóm tính cách này chiếm đến 12% dân số thế giới, nhưng họ là một trong những nhóm người ấm áp nhất.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo