logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
infp-result

Người Dung Hòa

infp

Người Dung Hòa (INFP) là người sở hữu các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Tổng Quan (N), Tình Cảm (F) và Gợi Mở (P). Những kiểu tính cách hiếm có này có xu hướng trầm lặng, cởi mở và giàu trí tưởng tượng, đồng thời họ làm mọi việc khá chu đáo và có tính sáng tạo. Nhóm này chỉ chiếm 4.5% dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo