logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
entj-result

Người Chỉ Huy

entj

Người Chỉ Huy (ENTJ) là những người có đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Tổng Quan (N), Lý Trí (T), Kế Hoạch (J). Họ là những người rất quả quyết và yêu thích việc hoàn thành các công việc có tính thử thách. Họ thu thập thông tin để xây dựng tầm nhìn sáng tạo của mình nhưng hiếm khi chần chừ lâu trước khi hành động. Nếu bạn là một ENTJ, bạn nằm trong 2% hiếm hoi của dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo