logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
intj-result

Người Kiến Tạo

intj

Người Kiến Tạo (INTJ) là nhóm người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Tổng Quan (N), Lý Trí (T) và Kế Hoạch (J). Những Người Kiến Tạo chu đáo này thích hoàn thiện từng khía cạnh trong cuộc sống, áp dụng tính sáng tạo và tính hợp lý vào mọi việc họ làm. Thế giới nội tâm của họ thường khá riêng tư và phức tạp. Nhóm INTJ được ước tính chỉ chiếm khoảng 2% dân số và là nhóm tính cách hiếm thứ hai thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo