logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
istj-result

Người Trách Nhiệm

istj

Người Trách Nhiệm (ISTJ) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Nội (I), Chi Tiết (S), Lý Trí (T) và Kế Hoạch (J). Những người này có xu hướng thận trọng và khá cứng nhắc, họ có cái nhìn lý trí về cuộc sống. Họ lên kế hoạch hành động cẩn thận và thực hiện chúng với mục đích có phương pháp. Nhóm tính cách này chiếm đến 11% dân số thế giới. Tuy nhiên, cũng nhờ số lượng đông đảo Người Trách Nhiệm mà thế giới này mới tốt đẹp và đi vào quỹ đạo hơn.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo