logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
infj-result

Người Hoài Bão

infj

Người Hoài Bão (INFJ) là người có các đặc điểm tính cách Hướng nội (I), Tổng Quan (N), Tình cảm (F) và Kế Hoạch (J). Họ có xu hướng tiếp cận cuộc sống với trí tưởng tượng và suy nghĩ sâu sắc. Các yếu tố như tầm nhìn, giá trị cá nhân, chủ nghĩa nhân văn, và một chút điềm tĩnh dẫn lối cho họ trong mọi thứ. Nhóm người này được cho là hiếm gặp nhất vì chỉ chiếm khoảng 1.5% dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo