logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
mbti-bannermbti-banner

Bạn thích làm việc theo nhóm và tham gia các hoạt động đội nhóm.

logologo

Bạn dành nhiều thời gian chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của những điều mình đang theo đuổi.

logologo

Bạn thường có phương án dự phòng 2 cho phương án dự phòng 1.

logologo

Bạn là người sống tình cảm.

logologo

Bạn thích sử dụng những công cụ sắp xếp thời gian như bảng phân chia công việc nhóm, danh sách công việc (task list),...

logologo

Khi mô tả một vấn đề, bạn không chỉ mô tả nó là gì, mà bạn thường dành hơn 50% thời gian mô tả nó có ảnh hưởng gì đến đời sống.

logologo

Bạn không dễ dàng để cảm xúc lấn át những quyết định bạn cho là đúng.

logologo

Bạn không gặp khó khăn khi phân tích các vấn đề trừu tượng.

logologo

Tiếp tục

icon
logo
logologologologo